Update coronavirus: meest relevante informatie voor u
COVID-19 in de huisartsenpraktijk #27
Geachte mevrouw Van Iperen,

In deze corona-update lichten we de volgende onderwerpen voor u uit: 
 • Bijwerkingen na vaccinatie
 • Lareb volgt gezondheidsklachten na vaccinatie
 • Mensen die niet op afspraak kunnen komen
 • Werkinstructie medische risicogroepen
 • Over de vaccins
 • Verzoek ANBB om aanpassen richtlijn ivermectine
 • Privacygevoelige gegevens zichtbaar in venster uitnodigingsenvelop
 • Coronamelder-app: evaluatie en pauzeknop
 • VWS-informatie over vaccinatiestrategie
 • Webinar VWS: goed vaccinbeheer
 
Bijwerkingen na vaccinatie

Belangrijk om te weten voor uzelf, uw medewerkers en ook voor uw patiënten is dat binnen 48 uur na vaccinatie een aantal bijwerkingen veelvoorkomend zijn: hoofdpijn, koorts, spierpijn. Soms dusdanig dat iemand zich echt ziek voelt en niet kan werken. Dit is bekend, voor zowel AstraZeneca, Moderna als Pfizer/BioNTech, en de verschijnselen zijn binnen enkele dagen weer over. Het past bij het afweersysteem dat geactiveerd wordt na toedienen van een vaccinatie en is geen signaal dat het vaccin niet veilig of niet genoeg getest zou zijn.

Ervaart u bijwerkingen? Meld dit bij het Lareb. Op deze manier vergroten we het inzicht in soorten bijwerkingen en hoe vaak dit voorkomt.

Tot en met 28 februari 2021 ontving het Lareb 6.426 meldingen met 31.534 bijwerkingen. Het gaat hier vooral om bekende te verwachten bijwerkingen zoals spierpijn, hoofdpijn, je niet lekker voelen en reacties op de prikplek. Er zijn tot nu toe 87 meldingen ontvangen van overlijden na vaccinatie met een coronavaccin. Het gaat daarbij om kwetsbare ouderen met ernstige onderliggende gezondheidsproblemen en/of een hoge leeftijd. Bij het merendeel zijn de onderliggende gezondheidsproblemen de meest voor de hand liggende verklaring voor het overlijden. Het beeld van de klachten na de vaccinatie en/of de onderliggende gezondheidsproblemen is heel verschillend. Sommigen kregen in de dagen na de vaccinatie last van de hierboven genoemde bijwerkingen. Deze klachten zijn op zichzelf niet de oorzaak van overlijden, maar kunnen bij enkele kwetsbare ouderen mogelijk wel hebben bijgedragen aan verslechtering van hun al fragiele gezondheidstoestand.

Allergische reactie na vaccinatie
Aan de NHG-Praktijkhandleiding is beleid toegevoegd voor wat te doen bij een allergische reactie na de eerste vaccinatie, te vinden onder absolute contra-indicaties.

 
Lareb volgt gezondheidsklachten na vaccinatie
In februari is Bijwerkingencentrum Lareb gestart met het actief volgen van gezondheidsklachten na coronavaccinatie. Bij dit onderzoek krijgen gevaccineerden gedurende een halfjaar zeven vragenlijsten. Zo wordt inzicht verkregen in welke bijwerkingen optreden, hoe vaak ze optreden en wat het beloop is. Mensen kunnen zich aanmelden voor dit onderzoek binnen 48 uur na de eerste coronavaccinatie of nadat ze een afspraak hebben gemaakt voor deze vaccinatie. Voor meer informatie zie mijncoronavaccin.nl. Ook kunt u kosteloos folders en posters opvragen.
 
Mensen die niet op afspraak kunnen komen
Mensen die bij klachten of om een andere reden niet op uw vaccinatiespreekuur gevaccineerd kunnen worden – maar wel graag een vaccinatie ontvangen – kunt u uitnodigen als u uw eerstvolgende levering COVID-19-vaccins krijgt. Deze mensen kunnen namelijk niet terecht bij de GGD om aldaar gevaccineerd te worden.
 
Werkinstructie medische risicogroepen
Er bestaat verwarring over de medische risicogroepen. Alleen de mensen met een hoog risico op een ernstig beloop van COVID-19 zijn nu aan de beurt om gevaccineerd te worden.

Dat zijn voor de huisarts:
 • mensen met het syndroom van Down;
 • mensen met morbide obesitas (body mass index (BMI) >40).
Mensen met het syndroom van Down en met morbide obesitas worden via de huisarts met het AstraZeneca-vaccin uit de eerste levering gevaccineerd.

Dat zijn voor de medisch specialist:
 • patiënten met hematologische maligniteit gediagnosticeerd in de laatste 5 jaar;
 • patiënten met ernstig nierfalen of dialyse;
 • patiënten na orgaan- of beenmergtransplantatie;
 • patiënten met een primaire immuundeficiëntie;
 • patiënten met neurologische aandoeningen waardoor de ademhaling gecompromitteerd is.
U hoeft deze groepen patiënten - buiten de door u uitgenodigde leeftijdscategorie – niet uit te nodigen voor vaccinatie. Dat wordt binnenkort gedaan door de medisch specialist.

Snelheid vaccineren gaat voor soort vaccin
In het geval u een van de patiënten uit de hoogrisicogroepen voor de medische specialist uitnodigt omdat zij in 1956 of 1957 geboren zijn, geldt dat u hen gewoon kunt vaccineren, ook als zij een verminderde afweer bezitten. Ook voor hen is het AstraZeneca-vaccin veilig en snelheid van vaccineren gaat voor het soort vaccin in de bescherming van deze groep.

Vaccinatie van mensen met een medisch risico overeenkomend met een indicatie voor de griepvaccinatie volgt later, nadat de 60- tot 65-jarigen en de mensen uit de hoogrisicogroepen gevaccineerd zijn.
 
Over de vaccins
 • Het is toegestaan 1 dosis uit 2 verschillende flacons te halen (doortrekken). Dit geldt zowel voor AstraZeneca, Moderna als Pfizer/BioNTech.
 • Het AstraZeneca-vaccin mag in de spuit tot 6 uur bij kamertemperatuur bewaard en vervoerd worden. Daarom is dit vaccin nu ook geschikt bevonden voor vaccinatie aan huis. Een opgetrokken spuit mag vervoerd worden bij kamertemperatuur.
 • Het AstraZeneca-vaccin mag niet – zoals eerder vermeld – 48 uur maar slechts 8 uur na aanprikken bij 2 tot 8 graden Celsius bewaard worden in verband met de kans op contaminatie.
 • Het is geen probleem om binnen 13 weken de tweede vaccinatieronde te plannen: de officiële richtlijn is om tussen de 4 en 12 weken de tweede keer AstraZeneca te geven. Nieuwe informatie wijst sterk in de richting dat een langere interval een betere bescherming biedt. Mocht u om een of andere reden de tweede prik na 13 weken gepland hebben, dan is dit geen enkel probleem.
 • De 15-minuten observatietijd door een arts die adequate zorg kan verlenen, blijft een vereiste. Het betreft nieuwe vaccins die voorwaardelijk zijn toegelaten en daarom is extra voorzichtigheid geboden. De mRNA-vaccins (Pfizer/BioNTech en Moderna) geven vaker een anafylactische reactie dan andere vaccins, maar ook bij AstraZeneca bestaat dat risico.
 • Deze week mag Gelderland vaccins bestellen. De SNPG informeert de betreffende praktijken hierover via hun eigen kanalen.
 
Verzoek ANBB om aanpassen richtlijn ivermectine
Op maandag 8 februari 2021 ontving het NHG een brief van Open Legal Advocaten namens de Algemene Nederlandse Burger Belangenvereniging (ANBB). Daarin wordt het NHG gesommeerd om "de behandelprotocollen voor het gebruik van ivermectine binnen tien dagen aan te passen". Het NHG zal niet ingaan op deze sommatie en heeft dit 22 februari ook via zijn advocaten laten weten aan de ANBB.
 
Privacygevoelige gegevens zichtbaar in venster uitnodigingsenvelop
Het RIVM heeft enkele klachten gehad van mensen waarbij privacygevoelige gegevens (zoals telefoonnummer, BSN of verzekeringsinformatie) zichtbaar waren via het venster van de uitnodigingsenvelop. Als u de oproepkaart gebruikt zoals afgesproken, is dat soort informatie niet zichtbaar. Als u echter extra informatie in de brief zet, kan dat wel gebeuren. Wilt u er in dat geval op letten dat er daardoor geen privacygevoelige gegevens zichtbaar worden in het venster van de envelop?
 
Coronamelder-app: evaluatie en pauzeknop
Eind vorig jaar is door VWS een korte survey uitgevoerd onder huisartsen over de Coronamelder-app, met als doel mogelijke effecten van de CoronaMelder op de processen van de huisartsenzorg in kaart te brengen. De uitkomsten geven aan dat het voor huisartsen soms onduidelijk is waar zij met (patiënt)vragen over de CoronaMelder naartoe kunnen verwijzen. Krijgt u vragen van patiënten over de app of de notificaties, verwijs dan naar de helpdesk. Deze is dagelijks van 8:00 tot 20:00 uur bereikbaar via het gratis telefoonnummer 0800-1280. Verder vindt u op coronamelder.nl antwoorden op de meest gestelde vragen.

Verder is aan de CoronaMelder een functionaliteit toegevoegd waarmee de app tijdelijk gepauzeerd kan worden gedurende 1, 2, 4, 8 of 12 uur. Tijdens dit pauzemoment wisselt de app geen gegevens uit met andere telefoons en worden er dus ook geen meldingen gegeven. Dit kan handig zijn, bijvoorbeeld tijdens een COVID-spreekuur.
 
VWS-informatie over vaccinatiestrategie
Patiënten met vragen over wanneer zij gevaccineerd kunnen worden, kunt u wijzen op het schema dat VWS heeft gemaakt.
 
Webinar VWS: goed vaccinbeheer
Op donderdag 4 maart verzorgt VWS van 19:30 tot 21:00 uur het webinar 'COVID-19 vaccinatiecampagne: goed vaccinbeheer'. Klik om u aan te melden.
 
Meer informatie
Op de volgende informatiekanalen vindt u betrouwbare informatie:
 
  
Afmelden of voorkeuren wijzigen | Disclaimer | www.nhg.org
 
NHG-lidnummer: 519402