Update coronavirus: meest relevante informatie voor u
COVID-19 in de huisartsenpraktijk #26
Geachte heer/mevrouw ,

In deze corona-update lichten we de volgende onderwerpen voor u uit: 
 • AstraZeneca-vaccin en vaccinatie door huisartsen 
 • Advies ivermectine
 • PBM bij consultaties met kinderen
 • Persoonlijke hygiëne
 • Thuisarts.nl-tekst ‘Ik denk erover om prikken tegen corona te halen‘
 • Korte updates
 
AstraZeneca-vaccin en vaccinatie door huisartsen
Huisartsen starten in februari gefaseerd met het vaccineren van hun patiënten met het AstraZeneca-vaccin. Het afgelopen weekend hebben LHV, NHG, RIVM en VWS de plannen voor de inzet van het AstraZeneca-vaccin vanuit de huisartsenpraktijken verder uitgewerkt. De aanvankelijk beperkte voorraad is hierin leidend. Daarom komt er een gefaseerde uitrol, startend met de regio Zeeland. Bestellingen van de vaccins verlopen via het portaal van de SNPG. De praktijken die als eerste beleverd kunnen worden, kunnen als eerste de vaccins bestellen. U wordt uitgenodigd door de SNPG als u aan de beurt bent om te bestellen.

In de NHG-Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie vindt u de informatie die u nodig heeft, zoals:
 • de leveringen van het AstraZeneca-vaccin aan de huisartsenpraktijken;
 • de doelgroep: 64- en 63-jarigen, thuiswonende patiënten vanaf 18 tot 65 jaar met het syndroom van Down, patiënten met morbide obesitas van 18 tot 65 jaar, en hoe u deze selecteert;
 • het vaccineren van uw praktijkpersoneel;
 • hoe u het vaccinatiespreekuur organiseert en het vaccin toedient.
Gefaseerde leveringen, verspreid per regio
De uitvoering van de eerste stap met vaccineren met AstraZeneca wordt bemoeilijkt door de gefaseerde levering en aanvankelijk beperkte beschikbaarheid van het vaccin. Dit betekent dat het RIVM verspreid over een aantal weken in februari en maart huisartsenpraktijken zal kunnen beleveren. De leveringen worden per regio uitgevoerd. Dit maakt dan ook lokale en regionale samenwerking tussen praktijken mogelijk, als huisartsen dat willen.

Het RIVM bepaalt op basis van een aantal criteria in welke volgorde de regio’s worden beleverd. Wat vaststaat is dat de eerste leveringen naar alle huisartsenpraktijken in Zeeland gaan. De eerst beschikbare voorraad vaccins komt goed overeen met de benodigde aantallen in Zeeland.

De volgorde en het leveringsschema worden zo snel mogelijk bekend gemaakt.

Meer informatie over de aanpak van de vaccinatie met AstraZeneca vindt u bij de LHV.
 
Advies ivermectine

Het NHG heeft een advies opgesteld over ivermectine bij COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Het offlabel voorschrijven van ivermectine buiten onderzoeksverband wordt afgeraden bij COVID-19-patiënten in de huisartsenpraktijk. Er is geen bewijs dat dit een gunstig effect heeft op het aantal ziekenhuisopnamen of overlijden als gevolg van COVID-19. Ook is de dosering en de timing van het gebruik op dit moment nog onvoldoende onderzocht.

Deze aanbeveling is in lijn met de huidige aanbevelingen van de SWAB. Er lopen momenteel diverse gerandomiseerde trials bij niet-gehospitaliseerde patiënten. Na publicatie van deze trials en beoordeling van de resultaten, worden de adviezen zo nodig aangepast. 

 
PBM bij consultaties met kinderen
In lijn met het beleid van het RIVM zijn ook de adviezen ten aanzien van het scheiden van patiëntenstromen en PBM bij kinderen aangepast:
 • Kinderen tot 4 jaar kunnen zonder PBM gezien worden als
  - er geen redenen zijn voor thuisquarantaine én
  - zij geen klachten hebben passend bij COVID-19 of alleen verkoudheidsklachten hebben (zonder hoesten en/of benauwdheid en/of koorts).
 • Bij kinderen vanaf 4 jaar met vermoeden van COVID-19 worden net als bij volwassenen persoonlijke beschermingsmiddelen voor druppel- en contactisolatie aanbevolen.
 • Bij kinderen vanaf 4 jaar zonder vermoeden van COVID-19 wordt net als bij volwassenen (continu preventief) een chirurgisch mondneusmasker IIR aanbevolen.
 
Persoonlijke hygiëne
Adequate basis-hygiënische maatregelen blijven onverminderd van belang en dragen bij aan infectiepreventie. Onderdeel hiervan is persoonlijke hygiëne. Het beschermt de hulpverlener en de patiënt tegen de overdracht van micro-organismen. In de NHG-Richtlijn Infectiepreventie in de huisartsen- en verloskundigenpraktijk  vindt u diverse aanbevelingen ten aanzien van persoonlijke hygiëne. Bijvoorbeeld over handhygiëne, een belangrijk onderdeel van persoonlijke hygiëne.
 
Thuisarts.nl-tekst ‘Ik denk erover om prikken tegen corona te halen‘
De tekst op Thuisarts.nl ‘Ik denk erover om prikken tegen corona te halen’ is gepubliceerd. U kunt patiënten daarnaar verwijzen.
 
Korte updates
Persoonlijke beschermingsmiddelen bij patiënten met (vermoeden van) COVID-19
5 februari 2021 
Bij infectie met de Britse variant van SARS-CoV-2 blijkt de viral load in de bovenste luchtwegen aanzienlijk hoger te zijn dan bij het oude (wild) type. Het is met de huidige kennis niet aannemelijk dat door deze mutatie de wijze van overdracht verandert: het blijft voornamelijk druppeltransmissie en niet voornamelijk aerogene transmissie. Vanuit de huidige wetenschappelijke inzichten op het gebied van infectiepreventie volstaat vrijwel altijd een goed passend chirurgisch mondneusmasker IIR in de zorg voor personen met (vermoeden van) COVID-19, aangezien het een druppelinfectie betreft (als onderdeel van het volledige pakket aan PBM). Het NHG sluit hierin aan bij het RIVM en de FMS. Lees het volledige bericht.

Gezondheidsverklaring GGD voor vaccinatie wordt aangepast 
14 januari 2021 
Het advies aan huisartsen is om geen schriftelijke verklaring af te geven of een patiënt gevaccineerd kan worden. Patiënten kunnen op basis van overleg met hun (huis)arts zelf hun vaccinatieafspraak annuleren; daarbij heeft de GGD geen verklaring nodig.
 
Meer informatie
Op de volgende informatiekanalen vindt u betrouwbare informatie:
 • Het NHG-dossier Coronavirus biedt actuele informatie en adviezen voor uw praktijk.
 • Het LHV-informatie-overzicht voor huisartsen toont updates over de laatste ontwikkelingen.
 • Thuisarts.nl bevat de informatie die vanuit het RIVM wordt verstrekt over het coronavirus vertaald in heldere boodschappen voor het brede publiek, inclusief praktijksituaties.
 • Op de website van het RIVM vindt u de actuele adviezen vanuit de Rijksoverheid. 
 • Op het HAweb Ledenforum wordt veel praktische informatie over COVID-19 uitgewisseld. Maak hier gebruik van als u met uw collega’s van gedachten wilt wisselen of best practices wilt delen!
 
  
Afmelden of voorkeuren wijzigen | Disclaimer | www.nhg.org