Update coronavirus: meest relevante informatie voor u
COVID-19 in de huisartsenpraktijk #25
Geachte mevrouw Van Iperen,

In deze corona-update lichten we de volgende onderwerpen voor u uit: 
 • Rol huisarts bij uitnodigen en vaccineren alleroudsten
 • PBM: vaccinatie en Britse variant
 • Vaccinatie voor huisartsen
 • Thuisarts.nl-tekst ‘Ik denk erover om een prik tegen corona te halen‘
 • Praktijkhandleiding (contra-indicaties)
Belangrijk nieuws is het feit dat huisartsen een rol gaan spelen bij het uitnodigen van de groep 90-plus en samen met de GGD'en deze groep gaan vaccineren. Wij realiseren ons goed dat hiermee opnieuw veel van uw flexibiliteit en inzet wordt gevraagd. We betreuren het dan ook dat dit nieuws u via de media wellicht eerder heeft bereikt dan deze nieuwsupdate vanuit uw beroepsvereniging. Vanwege de complexiteit en beperkte beschikbaarheid van de vaccins verwachten we dat de vaccinatiestrategie vanuit VWS geregeld wordt bijgestuurd. En verder wordt ingevuld. Als NHG, LHV en InEen heeft dit onze grootst mogelijke aandacht. Daarbij kijken we uiteraard goed wat dit betekent voor u in de praktijk. Daar waar het (nieuwe of gewijzigde) werkwijzen en protocollen betreft, delen wij deze zo snel als mogelijk is met u. Dit doen we door de Praktijkhandleiding en ons Coronadossier continu actueel te houden en door het verzenden van deze nieuwsupdates. De komende periode ontvangt u dus vaker nieuwe informatie hierover vanuit ons.
 
Rol huisarts bij uitnodigen en vaccineren alleroudsten
De 90-plussers komen vanwege hun leeftijd als eerstvolgende in aanmerking voor een vaccinatie tegen corona. Bij voorkeur worden zij gevaccineerd met een mRNA-vaccin, het BioNTech/Pfizer-vaccin is nu beschikbaar via de GGD’en. Graag geven wij een toelichting welke rol u als huisarts hierin speelt. U heeft namelijk als geen ander zicht op welke 90-plussers mobiel genoeg zijn om naar een GGD-vaccinatielocatie te gaan. Om te voorkomen dat er onder deze groep veel onrust ontstaat en telefoondrukte in de huisartspraktijk, is afgesproken dat huisartsen het selectieproces en het versturen van de uitnodigingen voor de groep 90-plussers op zich nemen.

Uw rol
Voor uw praktijk betekent dit de volgende werkwijze:
 • Maak een selectie van de personen van 90 jaar en ouder (geboren 01-02-1931 of eerder).
 • Ga in deze groep na wie (al dan niet met hulp) in staat is om naar een GGD-vaccinatielocatie te gaan voor vaccinatie.
 • Maak deze selectie het liefst zo groot mogelijk, omdat aan huis vaccineren met het Moderna-vaccin bewerkelijk is en het nog onduidelijk is hoe dat precies moet. Dat betekent dat het langer kan duren voordat uw patiënt gevaccineerd wordt.
 • Verstuur vervolgens de uitnodiging.
De overige 90-plussers kunnen door u als huisarts worden gevaccineerd. Over hoe en op welk moment u daarvoor vaccins kunt bestellen, volgt binnenkort meer informatie. U kunt vervolgens met deze patiënten (naar verwachting een handjevol per praktijk) een afspraak maken wanneer u hen zult vaccineren.

Uitnodigingsset
Er is een standaard uitnodigingsset om de 90-plussers te bereiken voor vaccinatie door de GGD. Iedere praktijk ontvangt komende week een envelop met 20 uitnodigingssetjes. Mocht u onvoldoende uitnodigingsmaterialen ontvangen, kunt u een setje kopiëren of een mail sturen aan preventie@nhg.org.

De set bevat de volgende documenten:
 • Uitnodigingsbrief ondertekend door het RIVM.
 • Gezondheidsverklaring, deze moet ingevuld meegenomen worden naar de afspraak.
 • Informatie over het delen van gegevens met het RIVM.
 • Infographic met eenvoudige uitleg over de vaccinatie.
In de uitnodigingsbrief staat duidelijk beschreven wat de patiënt moet doen om een afspraak te maken bij een GGD-vaccinatielocatie. De GGD kan vanaf dinsdag 26 januari afspraken inplannen. Ook vindt men hier informatie over de vervoersmogelijkheden. Deze informatie helpt ook u bij de selectie voor welke mensen u het mogelijk acht om naar de GGD-vaccinatielocatie te gaan. Meer informatie vindt u in de NHG-Praktijkhandleiding, onderdeel ‘Uitnodigen’

85-tot 90-jarigen
De 85- tot 90-jarigen worden eind januari uitgenodigd door het RIVM om een afspraak te maken voor vaccinatie bij de GGD op een centrale locatie. In het geval deze groep vragen heeft over de vaccinatie en/of bereikbaarheid van de locatie, kunnen zij telefonisch terecht bij de GGD. Als zij echt niet in staat zijn om te komen, bellen ze u voor vaccinatie aan huis, zodra daar vaccins voor beschikbaar zijn.
 
PBM: vaccinatie en Britse variant

Vaccinatie
De uitgangspunten voor het dragen van PBM gelden ook voor zorgmedewerkers die tegen COVID-19 gevaccineerd zijn. De vaccinatie geeft namelijk geen 100% bescherming en de duur van de bescherming is nog onbekend. Ook is er nog onvoldoende bekend of iemand SARS-CoV-2 kan verspreiden na gevaccineerd te zijn tegen COVID-19. Vaccinatie vormt op dit moment daarom geen reden om gebruik van PBM achterwege te laten. Voor de verplichte quarantainemaatregel geldt hetzelfde. Als u klachten heeft of in contact bent geweest met een positief geteste persoon dan moet u verplicht in quarantaine, ook als u inmiddels een of twee keer bent gevaccineerd.

Britse variant
De nieuwe (o.a. Britse) variant van het coronavirus lijkt zich gemakkelijker te kunnen verspreiden dan het coronavirus dat al in Nederland aanwezig is (wild type). Deze week vindt multidisciplinair overleg plaats met onder andere het RIVM, microbiologen en clinici uit verschillende disciplines over de consequenties van deze virusvariant in relatie tot de al langere tijd geldende infectiepreventieve adviezen. Begin volgende week verwachten wij aan te kunnen geven of de infectiepreventieve adviezen aangepast worden.

Vooruitlopend op eventuele wijzigingen bevelen we continu preventief gebruik van chirurgische mondneusmaskers type IIR aan tijdens het reguliere spreekuur. Ook blijkt in de praktijk dat transmissie van COVID-19 regelmatig ontstaat door contact met collega’s op het werk. Houd daarom ook in het contact met collega’s minimaal 1,5 meter afstand en draag een chirurgisch mondneusmasker.

 
Vaccinatie voor huisartsen
Deze en volgende week zullen de huisartsen gevaccineerd worden. Het betreft een nadere invulling van de eerder gemaakte afspraak dat huisartsen gevaccineerd zouden worden op het moment dat zij zelf starten met vaccineren. Zie voor meer informatie het nieuwsbericht van de LHV.  

Vanwege de snelle opkomst van de Britse variant van het coronavirus is in overleg gekozen om alle huisartsen in de komende twee weken te vaccineren met het Moderna-vaccin. Overige zorgverlenende medewerkers in de huisartsenzorg worden zoals afgesproken gevaccineerd met het AstraZeneca-vaccin. Naar verwachting vindt dit plaats in de tweede week van februari.
 
Thuisarts.nl-tekst ‘Ik denk erover om een prik tegen corona te halen‘
De tekst op Thuisarts.nl ‘Ik denk erover om een prik tegen corona te halen’ wordt binnen enkele dagen gepubliceerd. U kunt patiënten daarnaar verwijzen.
 
Praktijkhandleiding (contra-indicaties)
De NHG-Praktijkhandleiding COVID-19-vaccinatie voor de huisartsenpraktijk wordt aangepast aan alle nieuwe informatie. Op deze website vindt u altijd de meest actuele informatie. Op dit moment wordt informatie over het Moderna-vaccin toegevoegd en worden de contra-indicaties aangepast.
 
Meer informatie
Op de volgende informatiekanalen vindt u betrouwbare informatie:
 • Het NHG-dossier Coronavirus biedt actuele informatie en adviezen voor uw praktijk.
 • Het LHV-informatie-overzicht voor huisartsen toont updates over de laatste ontwikkelingen.
 • Thuisarts.nl bevat de informatie die vanuit het RIVM wordt verstrekt over het coronavirus vertaald in heldere boodschappen voor het brede publiek, inclusief praktijksituaties.
 • Op de website van het RIVM vindt u de actuele adviezen vanuit de Rijksoverheid. 
 • Op het HAweb Ledenforum wordt veel praktische informatie over COVID-19 uitgewisseld. Maak hier gebruik van als u met uw collega’s van gedachten wilt wisselen of best practices wilt delen!
  
Afmelden of voorkeuren wijzigen | Disclaimer | www.nhg.org
 
NHG-lidnummer: 519402