Update coronavirus: meest relevante informatie voor u
COVID-19 in de huisartsenpraktijk #16
Testbeleid COVID-19 per 1 juni
Per 1 juni wordt in principe het landelijk beleid dat iedereen met vermoeden van COVID-19 zich kan laten testen. Dit zal gaan verlopen via de teststraten van de GGD. De GGD voert vervolgens het bron- en contactonderzoek uit. Voor de huisarts is er vooral een indicatie om te testen als het consequenties heeft voor het medisch behandelbeleid of voor de organisatie van zorg. Hiervoor heeft het NHG in samenwerking met het RIVM het advies ‘Moleculaire diagnostiek naar COVID-19 in de huisartsenpraktijk’ geformuleerd. Hierin staan o.a. de volgende aanbevelingen:
 • Zet PCR-diagnostiek naar COVID-19 in, indien de testuitslag consequenties heeft voor het behandel- en monitorbeleid bij patiënten met een gecompliceerde luchtweginfectie.
 • Zet PCR-diagnostiek naar COVID-19 in, indien de testuitslag consequenties heeft voor de organisatie van zorg.
 • Bij patiënten die vanwege vermoeden van COVID-19 door de huisarts op een apart isolatiespreekuur worden gezien omdat een klinische inschatting gewenst is vanwege de klachten (die ook anders kunnen zijn dan van de luchtwegen), dan kan de huisarts uit praktische overwegingen op dat moment zelf materiaal afnemen voor deze test zodat de patiënt hiervoor niet naar de GGD hoeft te gaan (regionale teststraat/mobiel team).
 • Indien PCR-diagnostiek naar COVID-19 wordt ingezet, houdt rekening met de volgende factoren:
  - neem een keel- èn neusuitstrijk af in de acute fase (grofweg de eerste week);
  - neem een keeluitstrijk (bij verdenking op COVID-19) af van de achterwand van de keel (waar het virus vermenigvuldigt). Kijk voor de juiste afnametechniek op de LCI-website;
  - houd rekening met een fout negatieve testuitslag en overweeg opnieuw te testen bij hoge verdenking op COVID-19.
Meer informatie over PCR-diagnostiek naar COVID-19 leest u in het NHG-dossier Coronavirus.

Vergoeding voor patiënt
Testen die worden afgenomen door de GGD of door de huisarts, worden voor de patiënt vergoed.

Positieve testuitslag
Een positieve uitslag op een test die door de GGD is afgenomen, wordt niet automatisch doorgegeven aan de huisarts. Dat moet de patiënt zelf doen. NHG en LHV zijn in gesprek met VWS om ervoor te zorgen dat deze werkwijze herzien wordt, zodat de huisarts een zo volledig mogelijk beeld van de patiënt houdt.

Lees ook het LHV-nieuwsbericht 'Rol huisartsen bij testen na 1 juni - informatie op een rij'

 
3 juni COVID-19 webinar: het nieuwe testbeleid
Woensdag 3 juni organiseren NHG, LHV en MedischeScholing.nl een webinar met als thema het nieuwe testbeleid in samenwerking met de GGD. 

Ook wordt het thema ‘trombo-embolieën bij COVID-19’ en de plaats van antistolling hierbij in de eerste lijn wordt behandeld. Geert-Jan Geersing, huisarts en onderzoeker op het gebied van trombose en antistolling door de huisarts, deelt zijn kennis en geeft praktische adviezen vanuit de nieuwe leidraad voor huisartsen.

Tenslotte wordt de nieuwe leidraad 'Nazorg voor patiënten met COVID-19' besproken (zie verder in deze nieuwsbrief) en de plaats van serologische testen bij het bepalen van nazorg. Cunigonda Hol, huisarts, deelt haar ervaringen met herstellende patiënten en reflecteert daarbij ook op de leidraad ‘Nazorg voor patiënten met COVID-19’. Masja Loogman, huisarts, vertelt over de rol van nieuwe serologische testen rondom nazorg bij COVID-19 en de plaats hiervan in de huisartsenpraktijk.

Kijk live of later terug
Alle webinars zijn geaccrediteerd en gratis beschikbaar. Met behulp van uw BIG-nummer registreert u zich bij medischescholing.nl. De webinars zijn live te volgen, maar ook later terug te kijken. De on demand versie is binnen 24 uur na het live webinar beschikbaar via corona.medischescholing.nl.

Inschrijven
De webinars zijn een extra medium om u als huisarts te informeren over de actuele stand van zaken rondom COVID-19. Laagdrempelig, toegankelijk en interactief om u zo snel op de hoogte te brengen van de veranderingen en actualiteiten. Lees meer over de opzet van het programma op de website van medischescholing.nl, u kunt zich hier ook aanmelden.
 
Serologische antilichaamtests
Er is meer bekend geworden over de serologische antilichaamtests. Een serologische test kan aangevraagd worden via een laboratorium. De test geeft informatie over of iemand COVID-19 heeft doorgemaakt. Als u een test aanvraagt, doe dat dan 10 dagen na de eerste ziektedag en bij voorkeur na 3 tot 4 weken, omdat de test dan de hoogste gevoeligheid heeft.
 
Leidraad Nazorg voor patiƫnten met COVID-19
Het is de verwachting dat een deel van de COVID-19 patiënten fysieke, cognitieve en/of psychische klachten zal krijgen. Adequate nazorg voor deze patiënten is essentieel. De FMS heeft de leidraad ‘Nazorg voor patiënten met COVID-19’ gepubliceerd. In de leidraad zijn adviezen opgenomen voor de nazorg voor COVID-19 (verdachte) patiënten die behandeld zijn in eerste lijn en patiënten die opgenomen zijn geweest in het ziekenhuis.

Lees meer in het NHG-nieuwsbericht.
 
Handreiking opstarten poliklinische zorg
Nu het aantal IC- en klinische opnames van COVID-patiënten gestaag daalt, is het zaak om de poliklinische non-COVID zorg zo snel mogelijk en op een veilige manier op te starten. Vanuit de FMS is, in samenwerking met de LHV, het NHG en de Patiëntenfederatie Nederland, de Handreiking voor het opstarten van poliklinische non-COVID zorg opgesteld.

De Handreiking bevat praktische adviezen voor de eerste periode dat de poliklinische zorg wordt opgeschaald en kan raden van bestuur en medisch specialisten helpen om gezamenlijk de opschaling lokaal veilig vorm te geven. Daarnaast biedt de leidraad suggesties voor werkafspraken met de huisartsen bij verwijzing en follow up van een patiënt.

Lees ook het LHV-nieuwsbericht 'Afstemming met huisartsen belangrijk opschalen poliklinische zorg'.
 
Psychische gevolgen van corona
Het ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum voorziet in samenwerking met het RIVM één loket gericht op het bevorderen van de mentale gezondheid: het Informatie- en Verwijscentrum COVID-19.

Op de website van PsyHAG kunt u ook informatie vinden over de psychische gevolgen van corona. De kaderhuisartsen geven een actueel overzicht met informatie over zorg voor de zorgverleners, informatie voor de patiënt en ondersteuningsmateriaal voor het werk van de huisarts, POH-GGZ, POH-jeugd en POH-S.
 
Griep- en pneumokokkenvaccinaties
Er zijn veel vragen over vaccineren in COVID-19 tijden. Het advies is om de influenza en pneumokokkenvaccinaties in aangepaste vorm door te laten gaan in het najaar. NHG, LHV, RIVM en SNPG komen in juli met een advies hoe het vaccinatiespreekuur volgens de COVID-19-richtlijnen georganiseerd kan worden.

In het dossier Pneumokokkenvaccinatie vindt u alle informatie die u kunt gebruiken om het pneumokokkenvaccinatieprogramma zo makkelijk mogelijk in uw huisartsenpraktijk uit te voeren, waaronder de NHG-Praktijkhandleiding Pneumokokkenvaccinatie en de e-learning Pneumokokkenvaccinatie (gratis beschikbaar via uw NHG-Leeromgeving).
 
Bewaren en hergebruik van chirurgische mondneusmaskers
Enige tijd geleden was er sprake van initiatieven voor hergebruik van disposable maskers. Het RIVM vermeldt inmiddels dat herverwerkte maskers alleen als laatste redmiddel tijdens de pandemie moeten worden ingezet. Ook het NHG geeft geen adviezen over hergebruik in de eerstelijn. Hergebruik kan uiteraard wel in samenspraak met lokale voorzieningen. Mocht u zakken hebben met disposable maskers maar geen goede lokale voorziening, dan hoeft u deze dus niet langer te bewaren. Het huidige advies is om alle disposables na gebruik af te voeren als restafval in een goed afgesloten plastic zak.
 
Meer informatie
Op de volgende informatiekanalen vindt u betrouwbare informatie:
 • Het NHG-dossier Coronavirus biedt actuele informatie en adviezen voor uw praktijk.
 • Het LHV-informatie-overzicht voor huisartsen toont updates over de laatste ontwikkelingen.
 • Thuisarts.nl bevat de informatie die vanuit het RIVM wordt verstrekt over het coronavirus vertaald in heldere boodschappen voor het brede publiek, inclusief video.
 • Op de website van het RIVM vindt u de actuele adviezen vanuit de Rijksoverheid. 
 • Op het HAweb Ledenforum wordt veel praktische informatie over COVID-19 uitgewisseld. Maak hier gebruik van als u met uw collega’s van gedachten wilt wisselen of best practices wilt delen!
   
Afmelden of voorkeuren wijzigen | Disclaimer | www.nhg.org